1/30 Austin, TX
1/31 Corpus Christi, TX
2/2 Birmingham, AL
2/3 Tampa, FL
2/4 Pensacola, FL
2/6 Columbia, SC
2/8 Raleigh, NC
2/9 Richmond, VA
2/10 Poughkeepsie, NY
2/11 Amityville, NY
2/12 Freehold, NJ
2/13 Allentown, PA
2/14 Montreal,QC
2/15 Toronto, ON
2/16 Grand Rapids, MI
2/17 Columbus, OH
2/18 Pontiac, MI
2/19 Iowa City, IA
2/20 Wichita, KS
2/21 Colorado Springs, CO
2/23 Flagstaff, AZ
2/24 Tucson, AZ
2/26 Lubbock, TX
2/27 Ft. Worth, TX